hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Cho trường hợp đăng ký lần đầu

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu):

1. Trình tự thực hiện:

- Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất một tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực doanh nghiệp thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan tới kỳ thi.

- Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sẵn sàng hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu hợp nhất.

- Hội đồng thi hấp thụ hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham gia kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Hội đồng thi - Tổng cục Thuế.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01 (nhấn nút tải về để tải mẫu đơn này).

+ Giấy chứng nhận điểm thi lần trước do Hội đồng thi thông báo (bản sao có chứng thực).

+ 03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong sáu tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ dự thì; 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham gia kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi.

8. Lệ phí (nếu có):

- Đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Luật Quản lý thuế.

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế.

- Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008.

- Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính. 

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

Mẫu số 01

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

........................................... Giới tính: Nam              Nữ 

2. Ngày, tháng, 5 sinh                                                                

(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 vào ô đầu, 5 ghi hai số cuối)         ngày        tháng             năm

3. Trình độ chuyên môn ngành: .................................................................

4. Nơi cấp bằng chuyên môn: ....................................................................

5. Năm tốt nghiệp (ghi đủ 4 chữ số của 5 tốt nghiệp vào ô)     

6. Thời gian làm việc theo chuyên ngành:

từ ........................... tới ..................................... tại

từ ........................... tới ..................................... tại

7. Số chứng minh nhân dân (ghi mỗi số vào một ô)     

cấp ngày .…..…/..……/…....… tại .............................................

8. Khi cần báo tin cho ai, ở đâu:

Điện thoại (bắt buộc): .......................... Di động: ......................... Email:

Địa chỉ gởi thư:

9. Đăng ký môn dự thi:

 Pháp luật về thuế (lần ..........)

  Kế toán (lần ..........)

10. Đăng ký dự thi tại:
Tôi xin cam đoan các lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngày ............. tháng ........... 5 ....
Chữ ký của thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download