hoặc
Tài liệu học tập Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề cương ôn tập học kì 2 Tiếng Anh có bài tập và đáp án

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Chu Văn An được tailieuhoctap.com đăng tải, là tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh được dạy trong chương trình lớp 10 căn bản, cùng bài tập và đáp án giúp bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả.

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

I. Phonetics:

 • / iə /: here, dear … - / eə /: where, pair … - / uə /: sure, tour …- / θ /: think, mouth … - / δ /: they, then …
 • Pronunciation of –ED
  • / id /: t, d Ex: decided + / d /: b, g, h, n, l, z, v, m, r, i, y… Ex: learned, played
  • / t /: còn lại. Ex: stopped
 • Pronunciation of –S/ES
  • / iz /: s, x, z, ch, ge, ce, sh. Ex: boxes, watches …
  • / s /: p(h), t, k , f (th / θ /, gh / f /) Ex: books, laughs …
  • / z /: còn lại Ex: pens, pencils …

II. Grammar points

1. CÂU ĐIỀU KIỆN

TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach.

      If someone phones me, tell them to leave a message.

TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.)

      If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle.

TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.)

      If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download