hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Thực trạng và các giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.93 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Thực trạng và các giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,tai chinh ngan hang,
1.một. Tính cần thiết của đề tàiThị trường bất động sản là 1 trong các thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Thị trường bất động sản có quan hệ trực tiếp với những thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường nguyên liệu xây dựng, thị trường lao động. Do vậy, phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tác động phát triển kinh tế - xã hội, tạo khả năng thu hút những nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển thành thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa giang san.Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới xuất xứ từ chính sách cho vay thế chấp bất động sản tại Hoa Kỳ là tác nhân căn bản gây nên sự suy thoái kinh tế của hầu hết những nước trên thế giới chứng tỏ các ảnh hưởng rất lớn từ thị trường bất động sản đối với nền kinh tế. Vì vậy, việc điều hành thị trường bất động sản nhằm phát huy các mặt tích cực và hạn chế những ảnh hưởng thụ động là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu.Thành phố Đà Nẵng là trọng tâm kinh tế, chính trị lớn nhất của khu vực miền Trung Việt Nam, là điểm tới của những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy, thị trường bất động sản của thành phố Đà Nẵng phát triển rất mạnh mẽ trong các 5 vừa qua.Quận Hải Châu là 1 quận trọng tâm của thành phố Đà Nẵng. Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản Đà Nẵng, trong các 5 qua thị trường bất động sản của quận cũng phát triển khá mạnh do tác động của quá trình phát triển thành thị và sự hình thành những khu tái định cư mới. Tuy nhiên, kế bên các mặt đạt được thì hoạt động của thị trường bất động sản của quận Hải Châu trong thời gian qua đã biểu đạt các mặt hạn chế như chưa nhận thức hầu hết về vai trò, vị trí của thị trường bất động sản đối với đề nghị phát triển kinh tế xã hội; của cải nhà đất chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả gây nên sự phung phí, thất thoát lớn cho xã hội; Nhà nước chưa có giải pháp hữu hiệu trong quản lý và điều tiết thị trường bất động sản; trạng thái đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá đất vẫn còn diễn ra. Tất cả các điều ấy đã gây tác động xấu tới thị trường bất động sản, ảnh hưởng tới tâm lý và đời sống của người dân, nhất là đối tượng có thu nhập thấp vì họ hầu như không có điều kiện để tiếp cận được thị trường bất động sản. Xuất phát từ những lý do, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: "Thực trạng và những giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng". một.hai. Mục đích và đề nghị của đề tài* Mục đích của đề tàiNghiên cứu thực trạng về thị trường bất động sản từ ấy đưa ra những giải pháp nhằm tác động sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở quận Hải Châu trong thời gian đến.* Yêu cầu - Trên cơ sở những số liệu thu thập do những tổ chức cung cấp phải đánh giá khách quan, chính xác và khoa học. - Tìm hiểu, nắm bắt được tình hình phát triển thị trường bất động sản ở quận Hải Châu để đưa ra những giải pháp phát triển thị trường bất động sản.- Nắm vững những chính sách về thị trường bất động sản.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download