hoặc
Tài liệu học tập Công văn 126/GSQL-GQ2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 126/GSQL-GQ2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng để sửa chữa làm mới

Công văn 126/GSQL-GQ2 về nhập cảng máy photocopy đã qua sử dụng để sửa chữa làm mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 126/GSQL-GQ2
V/v: Nhập khẩu máy photocopy
đã qua sử dụng để sửa chữa làm mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập cảng Hoa Lâm
(Đ/c: số năm, ngõ 131, Thái Hà, Trung Liệt, Q Đống Đa, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 05/2013 ngày 01/02/2013 của Công ty TNHH xuất nhập cảng Hoa Lâm về việc thủ tục nhập cảng máy photocopy đã qua sử dụng để tân trang, sửa chữa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 178 Luật Thương mại 2005 quy định "Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, nguyên liệu của bên đặt gia công để thực hiện 1 hoặc đa dạng công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao".

Theo quy định trên thì công ty nhập cảng máy photocopy đã qua sử dụng để tân trang, sửa chữa không phải là 1 quá trình sản xuất, bởi thế, không thuộc loại hình gia công. Trường hợp còn vướng mắc yêu cầu công ty làm việc với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH xuất nhập cảng Hoa Lâm biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhất Kha

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download