hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012 - 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012 - 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán (bảng A + B) - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC: 2012 - 2013

Ngày thi: 20/03/2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài một. (4,năm điểm)

a) Chứng minh đẳng thức: 

b) Giải hệ phương trình: 

Bài hai. (3,năm điểm)

Cho hàm số bậc nhất y = mx + m - một (*) (với m là tham số).

a) Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số (*) tạo với các trục tọa độ Oxy một tam giác có diện tích bằng hai.

b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số (*) luôn đi qua 1 điểm nhất định với mọi giá trị của m.

Bài 3. (4,0 điểm)

Cho x, y, z là ba số thực dương thoả mãn xyz = một. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Bài 4. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là 1 điểm trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M,N, P theo thứ tự là hình chiếu của điểm I trên các đường thẳng BC, AC, AB.

a) Chứng minh rằng ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b) Xác định vị trí của điểm I để đoạn thẳng MN có độ dài lớn nhất.

Bài năm. (2,0 điểm)

Giải phương trình sau: 

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Câu một. (4,0 điểm)

Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên.

Câu hai. (4,0 điểm)

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời: 

Tính giá trị của biểu thức P = (a - 3)2013 + (b - 3)2013 + (c - 3)2013.

Câu 3. (4,0 điểm)

Giải phương trình: 

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho đường tròn (O) và BC là 1 dây cung không đi qua tâm O. Điểm A bất kì nằm trên cung lớn BC của đường tròn (O) sao cho điểm O luôn nằm trong tam giác ABC (A ≠ B; C). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp.

b) Đường cao AD cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh I đối xứng với H qua BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AH = 2OM.

Câu năm. (2,0 điểm)

Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = xyz.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download