hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011
Ngày thi: 24/03/2011

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

A. Lịch sử Việt Nam

Câu một. (6,0 điểm)

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 5 1945?

Câu hai. (6,0 điểm)

Trình bày nội dung Kế hoạch quân sự Na-va của Pháp - Mĩ và chủ trương chiến lược của ta trong Đông – Xuân (1953 - 1954). Những sự kiện nào chứng tỏ kế hoạch quân sự Na-va bước đầu đã bị phá sản?

B. Lịch sử thế giới

Câu 3. (3,0 điểm)

Tại sao nói: Từ đầu các 5 90 của thế kỉ XX, 1 chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

Câu 4. (3,0 điểm)

Vì sao nói trong vòng 20 5 đầu sau Chiến tranh thế giới vật dụng 2, Mỹ đã vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản? Nguyên nhân dẫn tới sự phát triển đó?

C. Lịch sử địa phương

Câu năm. (2,0 điểm).

Em hãy kể tên 1 số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Các cuộc khởi nghĩa đó do ai lãnh đạo?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download