hoặc
Tài liệu học tập Nhập môn về báo cáo tài chính, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.71 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nhập môn về báo cáo tài chính có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,quan tri kinh doanh,
Kế toán tài chính chi phối quá trình sẵn sàng những báo cáo tài chính. Trong khuôn khổ của những hướng dẫn dựa trên các nguyên lý kế toán được thừa nhận (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), mục đích của kế toán tài chính là thể hiện 1 cách rõ ràng tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những cổ đông hoặc các người cho vay ngày nay và mai sau, cho những nhà phân tích thị trường chứng khoán và cho những đối tượng khác có quan tâm. Các báo cáo tài chính thường được những kế toán viên công (CPAs - Certified Public Accountants) độc lập chứng nhận sau khi nó được kiểm tra bằng cách sử dụng những tiêu chuẩn kiểm toán được thừa nhận và (trong đa số những trường hợp) được sử dụng để thể hiện 1 cách rõ ràng tình hình tài chính của doanh nghiệp theo những nguyên lý kế toán được thừa nhận
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download