hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Làm việc tại Việt Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, đổi thay về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, đổi thay về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, đổi thay về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó;Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài.

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, đổi thay số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;

- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.

- 03 ảnh mầu 3x4.

b) Số lượng hồ sơ:   02   (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Giấy phép

Lệ phí:

300.000 đồng/ cho 01 giấy phép 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ Luật Lao động;

Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN;

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 34/2008/NĐ-CP; Thông tư số 31/2011/TT-BLDDTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download