hoặc
Tài liệu học tập Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Bắc Ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Bắc Ninh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Bài luận văn thạc sĩ với đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Bắc Ninh dưới đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về các biện pháp để nâng cao hiệu quả buôn bán tại ngân hàng. Hi vọng bài luận văn này có thể giúp ích cho các bạn.

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Bắc Ninh

Tính cần thiết của đề tài

Trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới có đa dạng biến động và vô cùng phức tạp như hiện tại cùng với sự phát triển bùng nổ của các loại hình dịch vụ tài chính, hoạt động ngân hàng vẫn đã và đang diễn ra và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ bối cảnh nền kinh tế xã hội nào. Đến nay, ngành ngân hàng đã căn bản hoàn thiện căn bản khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHTW, nâng cao kỹ năng quản trị điều hành, quy mô và năng lực hoạt động phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển của nền kinh tế cũng như hội nhập kinh tế quốc tế.

Bước vào thế kỷ 21, trong xu thế hội nhập thế giới và khu vực, ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP nói riêng đang phải đối mặt với các cơ hội và thách thức của xu thế hội nhập. Trong 1 môi trường với quá đa dạng khó khăn, thách thức như vậy, để đứng vững được trên thị trường đã là một điều khó khăn, để phát triển và phát triển được lại là vấn đề vô cùng khó khăn hơn nữa. Yêu cầu của các ngân hàng TMCP là cần phải cải tiến và tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán để xứng đáng với vai trò “huyết mạch chính” của nền kinh tế.

Từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh, trong buôn bán đã miêu tả đa dạng khó khăn thách thức trong điều kiện cạnh tranh để hội nhập khu vực và quốc tế. Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh các 5 gần đây vẫn buôn bán có lãi, nhưng chất lượng hiệu quả buôn bán còn thấp. Ngoài các khó khăn chung của môi trường kinh tế - xã hội, các nhân tố từ bên trong của ngân hàng còn đa dạng vấn đề tồn tại yếu kém được đặt ra cần phải nghiên cứu và giải quyết.

Vậy thực trạng hoạt động buôn bán của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh trong các 5 qua như thế nào? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động buôn bán của ngân hàng? Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh cần thực hiện các giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh? Đó là các câu hỏi đặt ra cần có lời giải đáp cho ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm góp phần trả lời các câu hỏi nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Bắc Ninh”.

Mục tiêu nghiên cứu

a) Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh trong các 5 qua, đề ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng.

b) Mục tiêu cụ thể

  • Khái quát hóa lý luận về tổng quan hiệu quả hoạt động của NHTM và hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng, các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng thương mại.
  • Phản ánh và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh.
  • Đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động buôn bán của ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Bắc Ninh trong các 5 đến.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download