hoặc
Tài liệu học tập Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 16 năm 2014 - 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 16 năm 2014 - 2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề thi violympic Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp hai Vòng 16 5 2014 - 2015 là đề thi ra ngày 12/03/2015, VnDoc xin được giới thiệu tới các bạn đề thi giải toán trên Internet dành cho cho các em học sinh lớp hai học tập và tham khảo, rèn luyện tư duy cũng như kĩ năng giải toán nhanh và đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 

Vòng 16 - Lớp hai - Ra ngày 12/03/2015 

Bài thi số 1: Hoàn thành phép tính (100d).

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu hỏi 1:

Tính 100 – 56 – 9 = ......

Câu hỏi 2:

Tính: 3 × 4 + 88 =

Câu hỏi 3:

3dm 4cm = ........cm

Câu hỏi 4:

Tính: 28 : 4 + 37 = .........

Câu hỏi 5:

Đường gấp khúc ABCD có AB = 2dm; BC = 14cm; CD = 16cm.

Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là .......... dm.

Câu hỏi 6:

Tìm y biết: y : 3 = 32 : 4

Trả lời: y = ..........

Câu hỏi 7:

5 × 8 – 17 = 81 – .........

Câu hỏi 8:

Cho 3cm × 10 < ........ dm x năm : năm < 92dm – 87dm

Câu hỏi 9:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ trên là ........... hình.

Câu hỏi 10:

Tìm 1 số biết rằng lấy số đó chia cho năm rồi nhân với bảy thì được kết quả là 28.

Trả lời: Số cần tìm là..............

Bài thi số 2: Đi tìm kho báu (100 điểm)

Hãy giúp Thợ mỏ vượt qua mê cung bằng cách trả lời các câu hỏi để tới đích.

Nếu không còn đường đi về đích  thì bài thi sẽ kết thúc, khi đó điểm của bài thi là số điểm bạn đạt được 

Câu hỏi 1: 

Tích của 4 với số lớn nhất có 1 chữ số là? 

Câu hỏi 2: 

Số hạng thứ 1 là 27, số hạng đồ vật 2 là 65. Vậy tổng của 2 số là?

Câu hỏi 3:

Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7dm, 9dm, 8dm và 60cm. Vậy chu vi của hình tứ giác là........dm. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download