hoặc
Tài liệu học tập Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Quy chế trả lương cho nhân viên

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc ban hành quy chế thanh toán lương lậu và thu nhập cho công nhân viên trong doanh nghiệp được ban lãnh đạo Công ty, doanh nghiệp ban hành áp dụng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Quy chế lương lậu và thu nhập cho công nhân viên

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ 5 ____

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

 

- Căn cứ chứng nhận đăng ký buôn bán số:…………………………………………………;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty ……………………………………………………
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/- Quy chế lương lậu và thu nhập

2/- Quy định chế độ công tác phí

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….

Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ Quyết định thi hành./.

QUY CHẾ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV
CÔNG TY ………………….

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và khuôn khổ áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho hầu hết công nhân viên ( viết tắt là CNV ) đang làm việc tại Cty….

II. Nguyên tắc phân phối:

1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động lương lậu, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.

2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định

3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm, năng suất chất lượng, hiệu quả công việc của doanh nghiệp và cá nhân người lao động.

4. Khuyến khích người lao động không dừng nâng cao năng lực, khả năng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.

III. Nâng bậc lương và hạ bậc lương:

1. Việc đổi thay bậc lương nhân viên được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Thay đổi mức lương do đổi thay cấp bậc vị trí công việc.

- Thay đổi mức lương do được nâng lương định kỳ hay đặc cách.

- Thay đổi mức lương do vi phạm kỷ luật.

- Công ty đổi thay thang bậc lương.

2. Nâng lương định kỳ:

- Tất cả CNV trong Công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 02 5 1 lần.

- Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:

+ Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 5 từ ngày được xếp lương lần cuối.

+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.

+ Không vi phạm pháp luật, mô tả tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng tới uy tính và quyền lợi của Công ty.

3. Nâng lương đặc cách:

- Trong quá trình hoạt động, các nhân viên có thành tích vượt trội, có các cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được các sáng kiến cải tiến công nghệ, công nghệ, doanh nghiệp quản lý sản xuất buôn bán có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.

- Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá hai bậc trong thang bậc lương.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download