hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Ngân hàng,Tiểu luận ngành Ngân hàng

Bài tiểu luận ngành Ngân hàng với đề tài nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam dưới đây  giúp các bạn có tài liệu tham khảo sẵn sàng cho bài tiểu luận hết môn của mình. Chúc các bạn đạt được điểm cao.

Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Chính sách tiền tệ là 1 trong các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ thực sự có ý nghĩa và biểu thị đúng vai trò vị trí của mình hay không lại phụ thuộc vào quá trình sử dụng các công cụ để thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Để thực hiện vai trò và trách nhiệm đã được quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sử dụng các công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá ăn năn đoái, dự trữ yêu cầu, nghiệp vụ thị trường mở.

Sau 1 thời gian dài sẵn sàng về hành lang pháp lý, trang đồ vật, nhân lực… nghiệp vụ thị trường mở đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức khai trương vào ngày 12/7/2000. Trải qua hơn năm 5 hoạt động, nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện an toàn, góp phần quan trọng vào việc điều tiết và kiểm soát lượng tiền cung cấp của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, cũng như các công cụ chính sách tiền tệ khác của Ngân hàng nhà nước, nghiệp vụ thị trường mở đã biểu thị các hạn chế nhất định. Số lượng các tổ chức tín dụng tham gia ít, doanh số giao thiệp nhỏ, hàng hoá giao thiệp chưa đa dạng, các quy định về quy trình, xử lý thông tin còn chưa hoàn thiện.

Vì vậy, nhu cầu đổi mới và hoàn thiện công cụ nghiệp vụ thị trưởng mở là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nhận thức được điều đó, em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại VN” để làm đề tài nghiên cứu của tiểu luận

Bài tiểu luận gồm hai chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận nghiệp vụ thị trường mở.

Chương 2: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại VN.

Do kiến thức còn eo hẹp, nhất là về NHTW và CSTT, nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi các khiếm khuyết và hạn chế, rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của cô giáo và các bạn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Nguyễn Thị Quy đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download