hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán 4

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì hai môn Toán lớp 4 5 2015 trường tiểu học Điệp Nông, Thái Bình là đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 4 hay, chất lượng có đáp án dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập chương trình Toán 4 sẵn sàng cho kiểm tra cuối học kì hai môn Toán lớp 4 và hệ thống kiến thức cho chương trình Toán năm.

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Toán 4

PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆP NÔNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN 4
(Thời gian làm bài 40 phút)

Bài 1 (4 điểm): Ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng:

1) Trong các số: 306; 810; 7259; 425 số chia hết cho cả năm và 9 là:

A. 306          B. 810          C. 7259          D. 425

2) Số thích hợp để viết vào  của 5/ = 15/81 là:

A. 27           B. 15            C. 81              D. 3

3) Trong các phân số 10/24; 25/40; 30/45; 15/42, phân số bằng 5/8 là:

A. 10/24       B.25/40        C.30/45           D.15/42

4) Bác Hồ sinh ngày 19 tháng năm 5 1890, 5 đó thuốc thế kỷ vật dụng mấy?

A. IX           B. XVII          C. XVIII          D. XIX

Bài 2 (1 điểm): Cho hình thoi (như hình bên).

Tính diện tích của hình thoi đó.

 

 

 

 

Bài 3 (3 điểm):

1) Tính. (1 điểm)

a) 6/17 + 13/17

b) năm x 8/20

2) Tìm y. (2 điểm)

a) (5/7) x y = 2/3

b) (2/9) + y = một + 2/3.

Bài 4 (2 điểm): Trong đợt quyên góp ủng hộ xây dựng tượng đài tưởng vọng chiến sỹ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lớp 4A quyên góp được đa dạng hơn lớp 4B là 56000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tiền của lớp 4B bằng số tiền của lớp 4A.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì hai Toán lớp 4

Bài 1 (4 điểm): Học sinh ghi vào giấy kiểm tra đúng mỗi câu được một điểm:

1) B. 810          2) A. 27            3) C. 25/40             4) D. XIX

Bài 2 (1 điểm): Học sinh tính đúng diện tíc hình thoi như sau được một,0 điểm

Diện tích hình thoi đó là: (3 x 2) x (4 x 2) : hai = 24 (cm2)

Hoặc: Diện tích hình thoi đó là: (3+3) x (4+4) : hai = 24 (cm2)

* Nếu học sinh tính là: sáu x 8 : hai = 24 (cm2) (0,75 điểm)

Nếu học sinh chỉ ghi đáp án là: 24 cm2 (0,năm điểm)

Bài 3 (3 điểm):

1) Tính. (1 điểm)

- Tính đúng mỗi ý được 0.năm điểm

a) 6/17 + 13/17 = (6 + 13)/17 = 19/17

b) năm x (8/20) = (5 x 8)/20 = 40/20 = 2

* Lưu ý: Mối bước tính đúng cho 0,25 điểm; riêng ý b, học sinh không rút gọn vẫn cho điểm tối đa.

2) Tìm y. (2 điểm)

- Tính đúng mỗi ý được một,0 điểm

a) (5/7) x y = 2/3                                              b) (2/9) + y = một + 2/3.

y = (2/3) : (5/7)  (0,năm điểm)                                        (2/9) + y = 5/3   (0.năm điểm)

y = 14/15          (0,năm điểm)                                         y = 5/3 - 2/9       (0,25 điểm)

                                                                                  y = 13/9            (0.25 điểm).

Bài 4 (2 điểm)

Ta có sơ đồ:

 

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = hai (phần) (0,25đ)

Số tiền lớp 4A quyên góp được là:

56000 : hai x năm = 140000 (đồng) (0,75đ)

Số tiền lớp 4B quyên góp được là:

140000 – 56000 = 84000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số: 4A: 140000 đồng

             4B: 84000 đồng (0,25đ)

* Lưu ý: HS có thể tìm số tiền của lớp 4B trước đúng vẫn cho điểm tối đa.

  • Hs làm đúng lời giải, đúng phép toán nhưng sai kết quả hoặc sai đơn vị: cho 1 nửa số điểm của ý đó.
  • Hs làm đúng lời giải, sai phép toán và kết quả: không cho điểm.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download