hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 2) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề hai. Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan (2,năm điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Hệ phương trình x + y = một và x - 2y = 4 có nghiệm là
a. (x = 2; y = −1)                 b. (x = −1; y = 2)
c. (x = −2; y =1)                  d. (x =1; y = −2)

Câu hai. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong 1 đường tròn, biết góc A bằng 750 . Vậy số đo góc C bằng
a. 750            b. 1050              c. 150              d.250.

Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = x2/2
a. M(−2;−2)              b N(2;2)             c. P(−2;1)              d. Cả ba điểm M, N, P

Câu 4. Một hình tròn có diện tích là 25π (cm2) thì độ dài đường tròn là
a. 5π (cm)              b. 8π (cm)             c. 12π (cm)             d. 10π (cm).

Câu năm. Phương trình x2 + 5x − sáu = 0 có nghiệm là
a. x1 = -1; x2 = sáu                           b. x1 = -3; x2 = -2
c. x1 = 1; x2 = -6                           d. x1 = -12; x2 = 2

Câu sáu. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là a cm và chiều cao là 2a cm với a > 0 cho trước thì thể tích là
a. 4π a3 (cm3)                  b. 8π a3 (cm3)               c. 2π a3 (cm3)               d. 4π a2 (cm3).

Câu bảy. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a. 4x2 −16 = 0                       b. x2 + x = 0
c. 3x2 − 2x −1= 0                  d. 4x2 + x + năm = 0

Câu 8. Một mặt cầu có diện tích 400π cm2 thì bán kính mặt cầu đó là
a. 100cm            b. 50cm            c. 10cm           d. 20cm

Câu 9. Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A(4;16) thế thì a bằng
a. một                b. 1/2            c. 4           d. 1/64
.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và 2 bán kính OC, OD hợp nhau 1 góc COD=1340 . Số đo cung nhỏ CD là
a. 1340               b. 670               c. 460                d. 1130 .

II. Tự luận (7 điểm).

Câu 13 (1 điểm). Giải phương trình x4 −3x2 − 4 = 0.

Câu 14 (1 điểm). Vẽ đồ thị hàm số y = x2 .

Câu 15 (1,năm điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Cạnh huyền của 1 tam giác vuông bằng 10cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông biết chu vi tam giác vuông là 24cm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download