hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Tài liệu luyện thi đại học môn Hóa

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần một 5 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là tài liệu gồm 60 câu trắc nghiệm do tổ Hóa trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ra đề nhằm giúp các bạn được ôn tập, luyện thi đại học môn Hóa cũng như sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp sắp đến tốt nhất.

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa

TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN một NĂM 2015
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Mã đề 132

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố:

H = một, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,năm, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 4,431 gam hẩu lốn X gồm Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A (không chứa muối amoni) và một,568 lít (đktc) hẩu lốn khí Y (có tỉ khối so với H2 bằng 18,5) gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X là:

A. 12,8%.                     B 20,7%.                        C. 12,4%.                    D. 13,2%.

Câu 2: Anion X có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái căn bản là 2s22p6

A. Ne (Z = 10).      B. O (Z = 8).      C. F (Z = 9).     D. Na (Z= 11).

Câu 3: Cho hai,4 gam Mg phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,56 lít khí X (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khí X là:

A. N2.                          B. N2O.                           C. NO.                         D. NO2.

Câu 4: Axit cacboxylic X đa chức, có mạch cacbon không phân nhánh. Khi cho 0,một mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 16 gam muối. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được số mol H2O bằng số mol CO2.
B. Trong phân tử X có 3 liên kết pi (π)
C. Trong phân tử X số nguyên tử H đa dạng hơn số nguyên tử C.
D. Chất X có thể được tạo thành trực tiếp từ propanal bằng một phản ứng.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và RCO3. Cho 15,18 gam X vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,448 lít khí CO2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z. Cô cạn Y, thu được một,sáu gam muối khan. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn và một,792 lít (đktc) khí CO2 duy nhất. Giá trị m và nguyên tố R là:

A. 11,14 và Ba.             B. 11,14 và Ca.               C. 10,78 và Ca.          D. 10,78 và Ba.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download