hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 1,Đề kiểm tra môn Toán

Dưới đây là mẫu Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp một nhằm giúp các em học sinh ôn tập với việc làm quen các dạng bài toán trong đề kiểm tra để có thể làm bài thi sắp đến tốt hơn.

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP một
Thời gian: 60 phút

 

Điểm

Người coi KT:..........................................

 

Người chấm KT:......................................

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số : 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé tới lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn tới bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download