hoặc
Tài liệu học tập Slide bài giảng môn Công cụ Phân tích Thiết kế Hệ thống (Phần 3), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 13.50 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Slide bài giảng môn Công cụ Phân tích Thiết kế Hệ thống (Phần 3) có 8 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,Merise, phân tích thiết kế hệ thống, power designer
Slide bài giảng môn Phân tích Thiết kế Hệ thống của trường ĐH Mở Tp.HCM, trình bày các khái niệm về mô hình Ý niệm Dữ liệu, mô hình Logic Dữ liệu, mô hình Vật lý Dữ liệu, mô hình Quy trình Nghiệp vụ, mô hình Hướng đối tượng, sử dụng công cụ Power Designer.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download