hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7,Đề kiểm tra tiếng Anh

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG hai CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage twice and tick the activities that are mentioned. (2.năm pts)

II. READING: Read the passage and choose the best answer (A, B, or C) to the following questions. (2.năm pts)

My name is Hoa. Here is a photo of my school. It is a big school. It is in Hue. It is on Nguyen Hue Street. In my school, there is a big yard and there are a lot of trees around it. My school has three floors and forty classrooms with một,700 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade bảy, class 7A. Our class starts at bảy.00 and finishes at 11.30. At school we learn many things, but I like Literature and English best. I also like Music, Sports and Art. 

We often have recess at 9.20. We usually drink, eat and talk at recess. We sometimes play games like blindman’s bluff or catch. We often make much noise at recess. After school, we often go home and have lunch at 12.30.

1. Where is the school?
        A. On Nguyen Hue Street
        B. In Hue
        C. On Nguyen Hue Street in Hue

2. How many students are there in the school?
         A. một,700
         B. một,070
         C. một,007

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download