hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin việc bằng tiếng Anh - PHP Developer, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin việc bằng tiếng Anh - PHP Developer có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Lập trình viên PHP

Đơn xin việc là mục quan trọng trong CV tuyển dụng, là nơi để bạn biểu hiện trình độ chuyên môn và bằng cấp của mình, cũng như mong muốn nhận được 1 công việc mới. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh - PHP Developer mà tailieuhoctap.com dưới thiệu với các bạn dưới đây là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đang muốn tìm công việc ở vị trí lập trình viên PHP.
Đơn xin việc bằng tiếng Anh - PHP Developer

[Full name]
[Address]
[phone]
[Email]

Dd/mm/yy

Human Resource Department
ABC Technology Company
Tan Binh, Ho Chi Minh City

Dear Sir/Madam,

Apply to: PHP Developer position

Having read your recent advertisement via internet for the vacancy of PHP Developer, I write to apply for the post.

I have a degree in Computer Science and three years of experience working as a PHP Developer at DEF Company operating in the fields of multimedia and web-based software development. I am responsible for developing websites and others tools, managing, optimizing and integrating various assets (information, images, animations, creative concepts and videos) to achieve desired objective, connecting to back-end data via middleware or static data, creating and implementing various applications…At here I have experience working with PHP, MySQL, Javascript.

My technical proficiencies include demonstrated expertise in web architecture, HTTP, XML and a profound knowledge of Zend framework and MVC, Flex, HTML5/CSS3. I have ability to work under pressure and meet deadline of the project. I am also self-motivated in problem solving, have attitude to learn quickly, ability to work effectively both in a team environment and independently.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download