hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Kỳ thi chọn học sinh chuyên nghiệp khu vực mở rộng được tổ chức bởi Hội các trường THPT Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ mang lại đa dạng đề thi Tiếng Anh sáng tạo và thú vị. tailieuhoctap.com mời các bạn tham khảo đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 môn Tiếng Anh khu vực này 5 2011 - 2012 có đáp án.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 môn Tiếng Anh khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ

HỘI CÁC TRƯỜNG THPT                 KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG
           CHUYÊN                                                   NĂM HỌC 2011- 2012  
KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ                          MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 10
                                                                     Ngày thi: 21 tháng 4 5 2012
                                                    (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
                                                                             Đề thi gồm 12 trang

Part I. LISTENING (10 pts)

Question một. You will hear a telephone conversation between a passenger and an officer at the London Heathrow airport. (5 pts)

Listen to the conversation and complete the booking form below.

Write ONE WORD OR A NUMBER for each answer. LISTEN ONCE ONLY.

AIRPORT SHUTTLE BOOKING FORM

To:                              Milton
Date:                           (1) .....................                  No. of passengers: One
Bus time:                     (2) .....................p.m             Type of ticket: (3) .....................
Name:                         Jane Thomson
Flight No:                    AC936                                   From: London Heathrow
Address in Milton:       Vacation Motel, 24, (4) ..................... Street
Fare:                           $ 35
Credit Card No:           (Visa) (5) .....................

Question hai.Choose the correct letter A, B or C. LISTEN TWICE. (5 pts)

1. These sessions with a counsellor are _____

A. compulsory for all students.
B. for science students only.
C. available to any students.

2. The counsellor says that new students have to _____

A. get used to working independently.
B. spend more time onthe college premises.
C. work harder thanthey did at school.

3. John complains that the resource centre _____

A. has limited opening hours.
B. has too few resources.
C. gets too crowded.

4. The counsellor suggests to John that _____

A. most other students can cope.
B. he needs to study all the time.
C. he should be able to fit in some leisure activities.

5. Before being able to help John the counsellor needs to _____

A. talk with some of his lecturers.
B. get more information from him.
C. consult his tutor.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download