hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Đức Ninh, Quảng Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Đức Ninh, Quảng Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Ngữ văn
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH -
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào 1 chữ cái trước câu trả lời đúng.

                           “Từng nghe:
                                       Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
                                       Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
                                       Như nước Đại Việt ta từ trước,
                                       Vốn xưng nền văn hoá đã lâu,
                                       Núi sông bờ cõi đã chia,
                                       Phong tục Bắc Nam cũng khác.
                                       Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
                                       Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế 1 phương,
                                       Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
                                       Song hào kiệt đời nào cũng có.
                              Vậy nên:
                                       Lưu Cung tham công nên thất bại,
                                       Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
                                       Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
                                       Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
                                       Việc xưa xem xét
                                       Chứng cớ còn ghi.”
                                                               (Nước Đại Việt ta – Ngữ văn 8, tập 2)

1. “Nước Đại Việt ta” trích từ tác phẩm nào?
A. Chiếu dời đô
B. Bình Ngô đại cáo
C. Hịch tướng sĩ
D. Bàn luận về phép học

2. Văn bản trên viết theo thể loại nào?
A. Thơ
B. Hịch
C. Cáo
D. Chiếu

3. Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về chức năng của thể Cáo?
A. Dùng để kêu gọi mọi người đứng lên chống giặc
B. Dùng để tâu lên vua các ý kiến, đề nghị của bề tôi
C.Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua
D. Dùng để trình bày 1 chủ trương hay công bố kết quả 1 sự nghiệp để mọi người cùng biết

4. Tác phẩm chứa đoạn trích ra đời vào thời điểm nào?
A. Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh
B. Sau khi quân ta đại thắng giặc Minh
C. Trước khi quân ta phản công quân Minh xâm lược
D. Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta

5. Tình cảm bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là gì?
A. Lòng căm thù giặc
B. Lòng tự hào dân tộc
C. Tinh thần lạc quan
D. Tinh thần quyết chiến quyết thắng

6. Kiểu hành động nói nào được thực hiện trong đoạn trích sau:
                    “Như nước Đại Việt ta từ trước,
                    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
                    Núi sông bờ cõi đã chia,
                    Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
A. Hành động trình bày
B. Hành động hỏi
C. Hành động diễn tả cảm xúc
D. Hành động điều khiển

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download