hoặc
Tài liệu học tập Quiz Game For Kids, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quiz Game For Kids có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Trò chơi Tiếng Anh cho trẻ có đáp án

Quiz Game For Kids with keys đưa ra các câu hỏi về giang san, con người, thể thao, động vật, sách... cùng đáp án. Quý phụ huynh và thầy cô giáo có thể sử dụng để giúp trẻ thư giãn trong giờ học Tiếng Anh, khiến cho giờ học thêm thú vị và hấp dẫn. 

Quiz Game For Kids

Quiz Game For Kids

1. What country has the second largest population in the world?                                      (Country)

2. In which country would you find the Leaning Tower of Pisa?                                     (Country)

3. What is the capital city of Australia?                                                                        (Country)

4. Manila is the capital city of which country?                                                               (Country)

5. What is Harry Potter's middle name?                                                                        (General)

6. What comes after a hundred, a thousand and a million?                                              (Maths)

7. Do male or female mosquitoes bite people?                                                               (Nature)

8. True or false? Earth Day is held on June 18.                                                              (Nature)

9. True or false? An adult human body has over 320 bones.                                            (Human Body)

10. What is the human body’s biggest organ?                                                                 (Human Body)

11. How many lungs does the human body have?                                                           (Human Body)

12. True or false? You hear thunder and then see lightning.                                              (Weather)

13. What is a dog’s most powerful sense?                                                                       (Dog)

       A. Hearing                  B. Sight                        C. Smell                       D. Taste

14. The average lifespan of dogs is around năm to 8 years, 10 to 13 years or 15 to 18 years?  (Dog)

15. How many bases are there on a baseball field?                                                           (Sport)

16. What is the unit of currency in United Kingdom (UK)?                                                (Currency)

       A. $ (Dollar)                B. £ (Pound)                  C.€ (Euro)

Quiz Game For Kids Keys

1. Idia.

2. Italy.

3. Canberra.

4. Phillipines.

5. A billion.

6. James.

7. Female.

8. False (Earth Day is April 22)

9. False (there are 206 bones)

10. The skin.

11. hai lungs.

12. False. We see lightning before we hear thunder. Because light travels faster than sound!

13. Smell.

14. 10 to 13 years.

15. 4 bases.

16. £ (Pound)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download