hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin nghỉ việc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin nghỉ việc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Mẫu đơn xin thôi việc

Bạn đang khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục nghỉ việc, làm thế nào để khi bạn xin nghỉ việc ở công ty nhưng vẫn tạo được ấn tượng tốt với Ban lãnh đạo công ty và đồng nghiệp, tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc để độc giả tham khảo và sử dụng hoàn thành thủ tục xin thôi việc của mình.

Đơn xin nghỉ việc

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:................................................................................................

                   ..................................................................................................

Tôi tên là:.............................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................Bộ phận:.............................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ....... tháng ........ năm ........

Lý do: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:................................................... Bộ phận: ...............................................

Các công việc được bàn giao:

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận                                                                    Người làm đơn

 Ký, ghi rõ họ tên                                                                      Ký, ghi rõ họ tên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download