hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Địa lý (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Địa lý (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu I: (4,0 điểm)

1. Một trong các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là dân cư và nguồn lao động.

a. Giải thích tại sao nguồn lao động nước ta lại rất dồi dào?

b. Trình bày các hạn chế của nguồn lao động nước ta ngày nay.

2. Đô thị hoá có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của 1 nhà nước. Hãy trình bày quá trình đô thị hoá ở nước ta ngày nay.

Câu II: (5,0 điểm)

1. Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta thì nhân tố nào được xem là yếu tố quyết định để tạo nên các thành tựu to lớn trong nông nghiệp hiện nay? Hãy phân tích ảnh hưởng của nhân tố đó.

2. Thuỷ sản là ngành ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

a. Hãy trình bày tình hình phát triển của ngành thuỷ sản.

b. Giải thích tại sao hoạt động thuỷ sản ở nước ta trong các 5 gần đây lại trở nên sôi động?

Câu III: (5,0 điểm)

1. Tây Nguyên là 1 trong các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.

a. Giải thích tại sao Tây nguyên là vùng trồng cà phê lớn nhất ở nước ta?

b. Kể tên 1 số cây công nghiệp chủ yếu ở Tây Nguyên?

2. Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất nước ta ngày nay, tuy nhiên trong sản xuất công nghiệp thì vùng đang gặp các khó khăn chủ yếu nào?

Câu IV: (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đơn vị: kg/người)

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Địa lý

1. Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các 5 nói trên.

2. Nhận xét và giải thích.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download