hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Nhạc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề một (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có 1 đáp án đúng).

Câu một. Câu hát Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay có trong bài hát nào?
A. Mùa thu ngày khai trường                C. Tuổi hồng
B. Lí dĩa bánh bò                                    D. Hò ba lí

Câu hai. Giọng La trang bị hoà thanh là gì?
A. Giọng trang bị có âm bậc IV nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
B. Giọng trang bị có âm bậc V nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
C. Giọng trang bị có âm bậc VI nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
D. Giọng trang bị có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.

Câu 3. Hoá biểu có 2 dấu thăng gồm các âm nào thăng?
A. Pha thăng, Rê thăng                    C. Đô thăng, Pha thăng
B. Pha thăng, Đô thăng                    D. Đô thăng, Rê thăng

Câu 4. Đây là tiết tấu khai mạc của bài TĐN nào?

A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao                     C. TĐN số 3- Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót
B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô                        D. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân

Câu năm. Bài TĐN nào viết ở nhịp ?
A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao                     C. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân
B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô                        D. Cả A và C

Câu sáu. Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào?
A. Một mùa xuân nho nhỏ                            C. Mùa thu ngày khai trường
B. Bóng cây kơ-nia                                        D. Tuổi hồng

Câu bảy. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống                                   C. Đàn t’ rưng
B. Cồng, chiêng                     D. Đàn đá

II. Tự luận

Hãy hoàn thành các bài tập sau đây.

Câu 8. Chép lời bài hát Lí dĩa bánh bò.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download