hoặc
Tài liệu học tập Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn - Lớp 5, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn - Lớp 5 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 5,Dạng toán chuyển động đều

Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách giải bài toán có lời văn - Lớp năm - Dạng bài toán di chuyển đều là sáng kiến kinh nghiệm, tài liệu dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo hiệu quả dành cho các em học sinh và thầy cô giáo.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN TỐT CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN – LỚP năm (Dạng toán: “ Toán di chuyển đều”).

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:

Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với đời sống thực tiễn, đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp cho học sinh nhận thức thế giới bên cạnh, để hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực.

Khả năng giáo dục đa dạng mặt của môn toán rất to lớn: Nó phát triển tư duy, trí tuệ, có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tính suy luận, tính khoa học toàn diện, chính xác, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt, góp phần giáo dục tính kiên nhẫn, ý chí vượt khó khăn.

Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra cho người thầy là làm thế nào để giờ dạy – học toán có hiệu quả cao, học sinh phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Theo tôi, các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí, mục đích và nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của bài học môn toán. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến thức, cách giải toán đơn thuần mà là công cụ tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc 1 cách khoa học, hiệu quả.

Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho hoạt động dạy học trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu quả cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh, để đáp ứng với công cuộc đổi mới của giang san nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download