hoặc
Tài liệu học tập Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 5.25 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác,cấu trúc dữ liệu, thuật giải, thuật toán

Tài liệu gồm 3 phần: - Phần 1: Các cấu trúc dữ liệu căn bản, trình bày phương pháp cài đặt các cấu trúc dữ liệu căn bản như danh sách, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, hàng ưu tiên, cây, bảng băm. - Phần 2: Các cấu trúc dữ liệu cao cấp trình bày phương pháp cài đặt các cấu trúc dữ liệu phức tạp như cây cân bằng, hàng ưu tiên với phép toán hợp nhất, họ các tập không cắt nhau và cấu trúc dữ liệu đa chiều. - Phần 3: Thuật toán, trình bày các thuật toán kinh điển trong ngành tin học như xếp đặt, đồ thị, NP – khó và NP - toàn bộ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download