hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn: Toán khối A, B, D - Có đáp án

Đề thi thử đại học môn Toán

Trường THPT chuyên
Nguyễn Đình Chiểu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014 LẦN 1
MÔN: TOÁN; Khối A + A1 + B

Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số y = -2x3 + 6x + 2 có đồ thị là (C).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Tìm m để đường thẳng d: y = 2mx - 2m + sáu cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A, B, C bằng - sáu.

Câu 2 (1 điểm) Giải phương trình

Đề thi thử đại học 5 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Câu 3 (1 điểm) Giải hệ phương trình

Đề thi thử đại học 5 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4 (1 điểm) Tính tích phân

Đề thi thử đại học 5 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Câu 5 (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I với AB = 2a√a, BC = 2a. Biết chân đường cao H hạ từ đỉnh S xuống đáy ABCD trùng với trung điểm DI và SB hợp với đáy ABCD 1 góc 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ H tới (SBC)

Câu 6 (1 điểm) Cho các số thực x, y với x2 + y2 = một. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x6 + 4y6

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu bảy.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3; 0), đường cao từ đỉnh B có phương trình x + y + một = 0, trung tuyến từ đỉnh C có phương trình 2x - y - hai = 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho A(3; 1; 1); B(5; 0; 1) và C(1; - 2; -1). Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho AB ⊥ MC và diện tích tam giác ABM bằng 3/2.

Câu 9.a (1,0 điểm) Tìm các số hạng là số nguyên trong triển khai nhị thức Đề thi thử đại học 5 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu với n là số tự nhiên.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu bảy.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 - 4x - 6y + 3 = 0 có tâm là I và đường thẳng d: x - 2y - 11 = 0. Tìm 2 điểm A và B trên đường tròn (C) sao cho AB song song với đường thẳng d và tam giác IAB là tam giác vuông cân.

Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD, biết B(-1; 0; 2); C(-1; 1; 0); D(2; 1; -2), vectơ OA cùng phương với vectơ u(0; 1; 1) và thể tích tứ diện ABCD bằng 5/6. Tìm tọa độ điểm A .

Câu 9.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình

Đề thi thử đại học 5 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download