hoặc
Tài liệu học tập Writing C Code for the 8051, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.02 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Writing C Code for the 8051 có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử,

The C programming language was designed for computers, though, and not
embedded systems. It does not support direct access to registers, nor does it
allow for the reading and setting of single bits, two very important requirements
for 8051 software. In addition, most software developers are ac customed to
writing programs that will by executed by  an operating system,  which provides
system calls the program may use to access the hardware.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download