hoặc
Tài liệu học tập Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Tỉnh Phú Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ hai SƠN THÀNH ĐÔNG
HUYỆN TÂY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN

Họ và tên:……………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 2
Thời gian:
 60 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
( sáu điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng:

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số:
A. 92           B. 91           C. 93           D. 99.

Câu 2: Số gồm 4 chục và 4 tổ chức là số:
A. 44           B.54           C.18           D. 45

Câu 3: Đàn gà nhà Lan đẻ được 20 quả trứng. Hôm nay đàn gà đẻ thêm 3 chục quả trứng nữa. Hỏi đàn gà nhà Lan đẻ được toàn bộ bao nhiêu quả trứng?
A. 23 quả.           B. 50 quả.           C. 32 quả.           D. 52 quả.

Câu 4: Tính: 90 – 50 + 3 =?
A. 53           B. 33           C. 43           D. 7

Câu 5: Biểu thức 25 + 47 – 17 có giá trị:
A. 25           B. 55           C. 65           D. 45

Câu 6: Phép tính năm x năm x 0 có kết quả là
A. sáu           B. 8           C. 0           D. 10

II. PHẦN LUẬN TỰ LUẬN: (14 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tính nhanh

a/ sáu + bảy + 4

b/ 37 – năm + 35 – 7

Bài 2: ( 3 điểm) Tìm X , Y

a/ Y – 36 = 27

b/ X + 32 = 18 + 45

Bài 3: (3 điểm)

Nếu mẹ mua thêm cho Hoa 12 cái nhãn vở thì bạn Hoa có toàn bộ là 42 nhãn vở. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: (2 điểm) Điền số?

2dm 8cm = .........cm                32cm = ........dm.........cm

9dm6cm = ..........cm                28 dm = .......dm .........cm

Bài 5: (2 điểm)

Một con thuyền đậu nổi trên sông, mũi thuyền cao hơn mặt nước 1m5dm. Hỏi nước sông dâng lên 2dm thì mũi thuyền cao hơn mặt nước bao nhiêu dm?

Bài 6: (2 điểm)

Trong hình vẽ dưới đây:

a. Có …….. hình tam giác.

b. Có ………hình tứ giác.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download