hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 29 /2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 29 /2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 29 /2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 5 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 205/2010/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng sáu 5 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 5 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 5 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 5 2010 như sau:

1. Sửa đổi khoản 8 Điều 2; bổ sung khoản 18, 19, 20 Điều hai như sau:

“8) Hàng hóa nhập cảng giống hệt: Là các hàng hóa nhập cảng giống nhau về mọi bình diện bao gồm:

8.1) Đặc điểm vật chất gồm bề mặt sản phẩm, nguyên liệu cấu thành, phương pháp sản xuất, chức năng, mục đích sử dụng, tính chất cơ, lý, hóa, có cùng mã số theo phân loại của Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam;

8.2) Chất lượng sản phẩm;

8.3) Nhãn hiệu sản phẩm;

8.4) Được sản xuất ở cùng 1 nước, bởi cùng 1 nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất được ủy quyền.

Hàng hóa nhập cảng về căn bản đáp ứng các điều kiện là hàng hóa nhập cảng giống hệt nhưng có các khác biệt không đáng kể về bề ngoài như màu dung nhan, kích cỡ, kiểu dáng mà không làm ảnh hưởng tới giá trị của hàng hóa thì vẫn được xem là hàng hóa nhập cảng giống hệt.

Hàng hóa nhập cảng không được xem là giống hệt nếu như trong quá trình sản xuất ra hàng hóa đó có sử dụng các giao diện công nghệ, giao diện thi công, kế hoạch triển khai, giao diện mỹ thuật, bản vẽ giao diện, các sơ đồ, phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ tương đương được làm ra ở Việt Nam do người dùng cung cấp miễn phí cho người bán.”

“18) Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan tới hàng hóa nhập cảng là:

18.1) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với bộ chứng từ giả dụ đáp ứng song song các điều kiện sau:

18.một.1) Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam hoặc được gia công chế biến đơn thuần sau nhập khẩu;

18.một.2) Hàng hóa nhập khẩu có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị trường Việt Nam.

18.2) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng sáng chế, bí quyết công nghệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác biểu hiện trên hiệp đồng mua bán, hiệp đồng cấp phép hoặc các thỏa thuận khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ giả dụ thuộc 1 trong các trường hợp sau:

18.hai.1) Sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhập khẩu;

18.hai.2) Hàng hóa nhập khẩu mang sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc các quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác;

18.hai.3) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc hoặc thiết bị được chế tạo hoặc sản xuất để ứng dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Ví dụ về hàng hóa nhập cảng mang bằng sáng chế, bí quyết công nghệ nêu tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

19) Gia công chế biến đơn thuần sau nhập cảng bao gồm:

19.1) Các công việc bảo quản hàng hóa trong quá trình di chuyển và lưu kho (thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc thêm các phụ gia khác, loại bỏ các bộ phận bị hư hỏng và các công việc tương tự);

19.2) Các công việc như lau bụi, sàng lọc, lựa chọn, phân loại (bao gồm cả việc xếp thành bộ) lau chùi, sơn, chia cắt ra từng phần;

19.3) Thay đổi bao bì đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép các lô hàng; đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp và các công việc đóng gói bao bì đơn thuần khác;

19.4) Dán lên sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm nhãn, mác hay các dấu hiệu phân biệt tương tự;

19.5) Việc trộn đơn thuần hàng hóa nhập khẩu với các thành phần khác bao gồm cả việc pha loãng với nước hoặc các chất khác, nhưng không làm thay đổi đặc tính cơ bản của sản phẩm;

19.6) Việc lắp, ráp đơn thuần các bộ phận của sản phẩm để tạo nên 1 sản phẩm hoàn chỉnh;

Lắp ráp đơn thuần là việc lắp ráp các yếu tố, linh kiện, bộ phận lại với nhau bằng các công cụ lắp ráp (vít, bulông, đai ốc, êcu), hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện các hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp. Không tính tới sự phức tạp của phương pháp lắp ráp, các bộ phận cấu thành không phải trải qua bất cứ quá trình gia công nào khác để sản phẩm trở thành dạng hoàn thiện.

19.7) Kết hợp của 2 hay đa dạng công việc đã liệt kê từ điểm 19.một tới điểm 19.sáu khoản 19 Điều này;

19.8) Giết, mổ động vật nhưng không qua chế biến.

20) Như một điều kiện cho giao du mua bán hàng hóa nhập cảng là:

20.1) Người mua chỉ mua được hàng hóa nhập cảng từ nhà cung cấp do chủ sở hữu trí tuệ chỉ định hoặc nhà cung cấp có liên quan tới chủ sở hữu trí tuệ; hoặc hàng hóa nhập cảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ theo yêu cầu của chủ sở hữu trí tuệ; hoặc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download