hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Đề thi thử đại học môn Sinh

Trước khi bước vào kì thi đại học chính thức, các bạn học sinh phải tự ôn luyện bằng đa dạng đề thi thử từ các nguồn khác nhau. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tự ôn thi THPT Quốc gia cũng như ôn thi đại học, tailieuhoctap.com xin giới thiệu "Đề thi thử Quốc gia lần một 5 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc". Hy vọng các bạn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN một MÔN SINH TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi gồm 06 trang)

 

ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN một
NĂM HỌC 2014-2015

Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề thi 061

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Số báo danh.....................................

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU một ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1: Ở người, bệnh bạch tạng do 1 alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Một người đàn ông có cha mẹ bình thường nhưng em trai bị bệnh, kết hôn với 1 đàn bà bình thường có bố bị bệnh. Cho biết không phát sinh đột biến mới. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng là con trai không mang gen gây bệnh là bao nhiêu?

A. 1/4.                 B. 1/6.                   C. 1/9.                    D. 4/9.

Câu 2: Ở 1 loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, xét 1 gen có hai alen nằm trên NST thường. Giả sử thế hệ xuất phát (P) gồm 100% số cá thể có kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, ở thế hệ F3 số cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ là

A.7/8.                   B.7/16.                   C.1/2.                     D.1/8.

Câu 3: Ở 1 loài thực vật, xét 1 phép lai (P) giữa 2 cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 209 cây hoa trắng và 269 cây hoa đỏ. (P) là phép lai nào sau đây?

A. AABB × aabb.   B. AAAA × aaaa.     C. AA × aa.            D. AAbb × aaBB.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.

B. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

C. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

D. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.

Câu 5: Cho 1 số cấu trúc và 1 số cơ chế di truyền sau:

1. ADN có cấu trúc 1 mạch.               hai. mARN.

3. tARN.                                                 4. ADN có cấu trúc 2 mạch.

5. Prôtêin.                                         sáu. Phiên mã.

7. Dịch mã.                                            8. Nhân đôi ADN.

Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là

A. một,hai,3,4,sáu.             B. 4,năm,sáu,bảy,8.             C. hai,3,sáu,bảy,8.                D. 3,4,sáu,bảy,8.

Câu 6: Ở người, gen qui định khả năng nhận diện mùi vị có 2 alen nằm trên NST thường. Alen A phân biệt được mùi vị trội hoàn toàn so với alen a không phân biệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng (quần thể) người cân bằng di truyền có tần số alen a = 0,4, xét 1 cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị. Theo lí thuyết, xác suất để cặp vợ chồng đó có thể sinh ra 3 người con trong đó có hai con trai phân biệt được mùi vị và một con gái không phân biệt được mùi vị là?

A. một,72%.                  B. một,97%.                 C. năm,27%.                  D. 9,4%.

Câu 7: Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbdd cho đời con có số cá thể mang kiểu gen AaBbDd chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? Biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
A. 1/16.                     B. 1/8.                      C. 1/4.                        D. 1/2.

Câu 8: Nhiễm dung nhan thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi

A. tARN và prôtêin histon.                         B. rARN và prôtêin histon .

C. ADN và prôtêin histon.                          D. mARN và prôtêin histon.

Câu 9: Xét 1 Operon Lac ở Ecoli, khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hoá lactôzơ vẫn được tạo ra? Một học sinh đã đưa ra 1 số giải thích về hiện tượng trên như sau:

- (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN pôlimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.

- (2) Do gen điều hoà (R) bị đột biến nên không tạo được prôtêin ức chế.

- (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với prôtêin ức chế.

- (4) Do gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng thể hiện gen.

Những giải thích đúng là

A. (2), (4).                     B. (1), (2), (3).                  C. (2), (3).               D. (2), (3), (4).

Câu 10: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là

A. ADN pôlimeraza.       B. ARN pôlimeraza.          C. restrictaza.          D. ligaza.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download