hoặc
Tài liệu học tập Công văn 4354/2012/BNN-TCLN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 4354/2012/BNN-TCLN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Xem xét giải quyết vướng mắc trong quản lý đối với doanh nghiệp

Công văn 4354/2012/BNN-TCLN về xem xét giải quyết vướng mắc trong quản lý đối với doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
Số: 4354/BNN-TCLN
V/v xem xét giải quyết vướng mắc

trong quản lý đối với doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 10159/VPCP-KTN ngày 12/12/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc giải quyết vướng mắc việc du nhập gỗ từ Campuchia tại tỉnh Đắk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

I. BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TỈNH ĐK NÔNG

1. Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam tại các văn bản số: 116/CV-TT; 142/TT ngày 20/7/2012; 181/TT 22/10/2012 thì Chính phủ Campuchia đồng ý cho Công ty Angkor Plywood Co., Ltd được xuất khẩu 20.000 m3 gỗ trong 5 2011-2012 bán cho 2 tổ chức thành viên Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam qua các cửa khẩu phụ và lối mở dọc biên giới Việt Nam-Campuchia, trong đó bán cho doanh nghiệp này 10.000 m3. Doanh nghiệp và địa phương (UBND tỉnh Đắk Nông) đã thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục mua, du nhập gỗ.

2. Theo văn bản số 4967/UBND-CNXD ngày 20/11/2012 của UBND tnh Đắk Nông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công thương, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hiệp thương với tỉnh Modulkiri của Campuchia, quyết định thành lập cửa khẩu phụ (lối mở 751) và bố trí toàn bộ lực lượng chức năng: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Kiểm lâm; cơ sở công nghệ bảo đảm quản lý du nhập hàng hóa. Trên cơ sở xem xét hợp đồng mua bán 10.000 m3 gỗ giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam với Công ty Angkor Plywood Co., Ltd của Campuchia và theo yêu cầu của Doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho phép Doanh nghiệp nhập khẩu 10.000 m3 khối gỗ qua cửa khẩu phụ 751 nằm trên địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Tuy vậy, việc du nhập gỗ của Doanh nghiệp đang gặp khó khăn do cơ quan Hải quan không giải quyết các thủ tục du nhập gỗ, yêu cầu bổ sung giấy phép do Bộ Công thương cp.

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Nhập khẩu gỗ (trong đó có du nhập gỗ từ Cămpuchia) được quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn 1 số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công thương) quy định du nhập gỗ từ Cămpuchia qua 13 cửa khẩu và các cửa khẩu nhà nước và quốc tế bằng đường biển phải được Bộ Công thương cấp phép.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download