hoặc
Tài liệu học tập Tài liệu Tiếng Anh giao tiếp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 12.23 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tài liệu Tiếng Anh giao tiếp có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ngoai ngu,anh van giao tiep,
Chào hỏi (Greetings)Mấy cái nì thì đơn thuần, nhưng cứ post lên cho nó có hệ thống từ đầu tới cúiA: Good morning!Good afternoonGood eveningHello!How are you?B: Fine, thank you, and you?Verry well, thank you.Best wishes to you.Best regards to you.(Xin chúc anh các lời tốt đẹp nhất)Please give my regards/ best wishes to sb(Làm ơn chuyển giúp các lời chúc mừng/ các lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến.)Please give my love to .(Làm ơn chuyển niềm yêu thương của tôi đến .)Say hello to . (Xin nói hộ lời chào với . )Please remember me to .(Làm ơn cho tôi gởi lời chào đến .)Một số cách biểu lộ bổ sung:A: How are things going with you?(Mọi việc của anh diễn ra thế nào?)0How do you do?(Anh có khỏe ko?)B: Pretty good, thank you.(Khá tốt, cảm ơn)Quite well, thank you.(Hoàn toàn tốt đẹp, cảm ơn)Just so-so, thank.(Vẫn bình thường, cảm ơn)A: This is Mr/ Mrs/Comrade.(Đây là ông/ bà/ đồng chí.)May I introduce you to .?(Tôi xin phép giới thiệu với anh .)I'd like you to meet .(Tôi rất muốn giới thiệu để anh gặp .)B: Nice/ Glad/ Pleased to see/ meet you!(Rất thú vị/ rất vui/ rất sung sướng được thấy/ gặp .)Nice meeting you, Mr/Mrs/.(Rất thú vị được gặp ông/ bà/., thưa ông/ bà/.)My name is.I'm.Một số cách biểu lộ bổ sung:A: Let me introduce my friend (to you)Tôi xin phép giới thiệu (với ông) bạn tôi.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download