hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kế toán - Kiểm toán,Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán

 Bạn đang cố gắng tìm kiếm đề tài cho đợt tập sự tốt nghiệp 5 cuối của mình?  Vậy hãy thử xem tài liệu dưới đây với đề tài: Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh, có khi lại đúng với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công trong kỳ tập sự của mình.

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh

LỜI MỞ ĐẦU

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho 1 doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện căn bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất buôn bán của mình. Trong điều kiện hiện tại khuôn khổ hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với đa dạng nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sản xuất buôn bán của doanh nghiệp.

Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất buôn bán của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm đa dạng khâu, đa dạng phần nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành 1 hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là các thông tin về tính 2 mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: Vốn và nguồn, tăng và giảm ...

Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính 2 mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc doanh nghiệp hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra các thông tin hầu hết nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình buôn bán để nhà quản lý có thể nắm bắt được các thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra các quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp mình.

Xuất phát từ các vấn đề trên và thông qua 1 thời gian tập sự tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh , cùng với kiến thức thu thập được trong thời gian học tập, dưới sự hướng dẫn của thầy: Trần Đức Vinh. Em nhận thấy đây là vấn đề mà hầu hết doanh nghiệp đều quan tâm, vì vậy em đã bạo dạn chọn đề tài của mình là: “Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh”.

Báo cáo gồm 2 phần:

Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh.

PhầnII: Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Anh.

Báo cáo này em viết dựa trên nhận thức của cá nhân em về hoạt động của văn phòng trong Công ty; trong suốt quá trình tập sự do bản thân còn đa dạng hạn chế nên còn đa dạng thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để bản Báo cáo của em được hoàn thiện hơn!

Em xin chân thành cảm ơn!

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download