hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Môi trường,Luận văn tốt nghiệp ngành Môi trường

Với đề tài: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Bài luận văn với đề tài nghiên cứu này có thể hữu ích đối với các bạn sinh viên ngành Môi trường làm tài liệu tham khảo cho bài luận văn, đồ án tốt nghiệp sắp đến của các bạn.

Luận văn: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu

Tính cần thiết của đề tài.

Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có đa dạng đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay đã được khôi phục, đầu tư phát triển với quy mô và công nghệ cao hơn, hàng hóa không các phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cho xuất khẩu với giá trị lớn.

Tuy nhiên, 1 trong các thách thức đang đặt ra đối với các làng nghề là vấn đề môi trường và sức khỏe của người lao động, của cộng đồng dân cư đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất của các làng nghề.

Những 5 gần đây, vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của Nhà nước cũng như các nhà khoa học nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững các làng nghề. Đã có đa dạng làng nghề đổi thay phương thức sản xuất cũng như quản lý môi trường và thu được hiệu quả đáng kể. Song, đối với không ít làng nghề, sản xuất vẫn đang tăng về quy mô, còn môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Dương Liễu là 1 trong các vùng trọng điểm CBNSTP của Hà Nội. Song, hiện nay khu vực này đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các hoạt động sản xuất CBNSTP, đặc trưng là ô nhiễm nguồn nước thải và rác thải. Các giải pháp đã áp dụng cho Dương Liễu chưa giúp cải thiện được tình hình do lượng thải ngày càng lớn.

Bởi vậy học viên đã chọn đề tài: “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.

 Mục tiêu

Đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường (nước thải và rác thải) tại làng nghề Dương Liễu, qua đó đề nghị 1 số giải pháp nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường của làng nghề hướng đến sự phát triển bền vững.

Nhiệm vụ

  • Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài, song song xác định rõ nội dung chính của đề tài nghiên cứu.
  • Thu thập, xử lý và phân tích các tài liệu về các đặc điểm căn bản về tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cụ bộc lộ trạng sản xuất của làng nghề và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường làng nghề.
  • Tiến hành lấy mẫu và phân tích các mẫu nước, khí và rác tại làng nghề và lập bảng kết quả.
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường (nước thải, rác thải) làm cơ sở đề nghị các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Cấu trúc của luận văn.

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường làng nghề Dương Liễu.

Chương 3: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Dương Liễu và đề nghị 1 số giải pháp hạn chế.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download