hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 4), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 4) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Người biên soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là:
A. Trần Phú
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Trường Chinh

2. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô vµo tháng:
A. 6/1920
B. 6/1927
C. 6/1924
D. 6/1923

3. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:
A. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
B. Tâm tâm xã
C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D. Hội các người Việt Nam yêu nước.

4. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở:
A. Đại hội Tân Trào
B. Cách mạng tháng Tám
C. Xô Viết Nghệ Tĩnh
D. Khởi nghĩa Nam Kỳ

5. Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập tại:
A. Chiến khu Tân Trào, Thái Nguyên
B. 48- Hàng Ngang, Hà Nội
C. Pắc Bó, Cao Bằng
D. Phủ chủ tịch, Hà Nội

6. Pháp quay lại xâm lược Việt Nam vào ngày:
A. 18/9/1945
B. 22/9/1945
C. 23/9/1946
D. 23/9/1945

7. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày:
A. 17/1/1960
B. 20/10/1960
C. 20/12/1960
D. 25/12/1960

8. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 1 công ty vào ngày:
A. 5/1/1952
B.1/5/1953
C.1/5/1952
D.15/1/1952

Câu 2: (1 điểm) Điền tiếp thời gian và sự kiện lịch sử tương ứng vào chỗ ... trong bảng sau cho đúng

II. Tự luận (7điểm).

Câu 3: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, ý nghĩa của phong trào. (4đ)

Câu 4: Nội dung căn bản, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. (3đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download