hoặc
Tài liệu học tập Khái luận về quản trị, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 9.83 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Khái luận về quản trị có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,quan tri kinh doanh,
a) Khái niệm quản trị: Giới thiệu 1 số khái niệm: - Quản trị là sự tác động có doanh nghiệp của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục đích đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường (Lý thuyết quản trị buôn bán, trường ĐHKTQD – NXB Thống kê 1994)- Quản trị là tổng hợp những hoạt động được thực hiện nhằm đạt được mục đích (đảm bảo hoàn thiện công việc) ưng chuẩn sự cố gắng (sự thực hiện) của các người khác (Quản trị DNTM. GS. TS Phạm Vũ Luận – NXB Thống kê 2004) - Quản trị là 1 quá trình do 1 hay đa dạng người thực hiện nhằm phối hợp những hoạt động của các người khác để đạt được các kết quả mà 1 người hành động riêng rẽ không thể nào đạt được (Quản trị học căn bản. James H.Donnelly; J.Gibson – NXB Thống kê 2001) Từ nghiên cứu những khái niệm, chúng tôi lựa chọn khái niệm quản trị sau đây:
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download