hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Thể dục - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 9

Đề số 2

A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 9 kiểm tra học sinh các kiến thức và kĩ năng sau:
. Kiến thức hiểu biết về chạy bền.
. Kiến thức nhận diện về phát triển sức nhanh, công đoạn xuất phát thấp trong chạy ngắn.
. Kỹ năng thực hành Thể dục phát triển chung 45 nhịp.
. Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kẻ sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.

- Phần kiểm tra lý thuyết, giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể công ty kiểm tra làm đa dạng đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể hợp nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ

Phần I: Lý thuyết (2,0điểm)

Em hãy khoanh tròn chỉ 1 đáp án đúng vào trước câu trả lời .

1. Để chạy bền cho tốt em tập như thế nào?
A. Lúc nào thích thì tập.
B. Một tuần tập vào một ngày sau đó nghỉ ngơi.
C. Một tháng tập một lần.
D. Luyện tập thường xuyên.

2. Trong chạy ngắn, khi thực hiện động tác chạy chân em chạm đất ở phần nào?
A. Nửa bàn chân trước.
B. Gót chân.
C. Nửa bàn chân sau.
D. Cả bàn chân.

3. Trò chơi nào sau đây em thấy không phải để phát triển sức nhanh:
A. "Ai nhanh hơn"
B. " Chạy leo dốc "
C. " Chạy đuổi "
D. " Chạy tốc độ cao"

4.Trong công đoạn xuất phát thấp của kĩ thuật chạy ngắn, ở hiệu lệnh "Vào chỗ", sức nặng của cơ thể dồn đều lên năm điểm tựa. Em hãy kể tên các điểm tựa đó.
1.....................................
2.......................................
3........................................
4........................................
5......................................

Phần II: Thực hành ( 8,0điểm )

Em hãy tập bài thể dục phát triển chung (bài thể dục liên hoàn) 45 nhịp theo nhịp hô hoặc theo nhịp nhạc.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download