hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ một lớp 9 môn Toán

Đề số1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào 1 chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu một. Điền dấu × vào ô thích hợp

Khẳng định Đúng Sai
a) Số m dương có căn bậc 2 số học là căn bậc hai của m    
b) Số n âm có căn bậc 2 âm là n  -căn bậc hai của m    

Câu hai. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 144 có căn bậc 2 sốhọc là 12
B. 144 có 2 căn bậc 2 là 12 và -12
C. Vì 144 là sốdương nên chỉcó 1 căn bậc 2 là 12
D. -12 là 1 căn bậc 2 của 144.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download