hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Dành cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đang sử dụng đất

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tên thủ tục:

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Đối tượng thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện .

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá 55 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy CNQSD đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, sẵn sàng hầu hết hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, nộp hồ sơ tại bộ phận hấp thụ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cán bộ hấp thụ hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Đối với trường hợp hồ sơ đã hầu hết, hợp lệ ;
Cán bộ hấp thụ hồ sơ viết giấy hứa ngày trả hồ sơ cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tới để thực hiện nghĩa vụ tài chính (Cán bộ hấp thụ hồ sơ hướng dẫn trực tiếp Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phô tô hồ sơ đi chứng nhận chuyển sang Chi cục thuế để nộp tiền vào ngân sách nhà nước):
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La thì tới nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại bộ phận hấp thụ và trả kết quả hồ sơ.
Cán bộ hấp thụ hồ sơ viết giấy hứa trả giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
+ Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ hấp thụ hồ sơ hướng dẫn trực tiếp chỉ duy nhất một lần cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, mang giấy hứa tới bộ phận hấp thụ và trả kết quả của UBND cấp huyện để đóng lệ phí và ký nhận giấy CNQSD đất .
+Trong trường hợp tới nhận hộ, người tới nhận hộ mang theo giấy chứng minh thư của người được uỷ quyền và giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).
+ Thời gian hấp thụ hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ bảy giờ 30' tới 11 giờ 00’chiều 13h30 -16h00’vào các ngày làm việc từ trang bị hai tới trang bị sáu hàng tuần; Đối với Thành phố Sơn La từ trang bị hai tới trang bị bảy hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ:

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản một,hai và năm Điều 50 của Luật đất đai (nếu có).
+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy CNQSD đất (nếu có).
+
+

Yêu cầu thực hiện:

+ Một trong các loại giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất được quy định tại khoản hai điều 3 Nghi định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.+ Hoặc 1 số giấy tờ quy định về QSD đất quy định tại các khoản một,hai và năm Điều 50 của Luật đất đai (nếu có); Hoặc 1 trong các loại giấy tờ xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định.

+ Trường hợp Không các loại giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất thì UBND cấp xã phải lấy ý kiến khu dân cư phải có phiếu lấy ý kiến khu dân cư (niêm yết công khai 15 ngày);Theo phần I Thông tư 06/TT-BTNMT ngày 02/7/2007.

Lệ phí:

Phí trích đo và phí giám định tính trên diện tích đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Cơ sở pháp lý:

- ;

- sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 5 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 5 2004 về thi hành Luật Đất đai

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu vật nài về đất đai.
- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 5 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu vật nài về đất đai.

- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download