hoặc
Tài liệu học tập Nghiên cứu Marketing, Chương 4: Thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 4.35 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghiên cứu Marketing, Chương 4: Thu thập dữ liệu cho nghiên cứu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thuong mai marketing,
Dữ liệu phải phù hợp với mục đích và vấn đề nghiên cứu --> dữ liệu ấy phải đáp ứng được các đề nghị của nhà nghiên cứu.(2) Dữ liệu phải có độ chính xác, khoa học và độ tin cậy cao miêu tả độ chính xác và độ tin cậy cao --> miêu tả độ chính xác và độ tin cậy ở hai điểm:(3) Dữ liệu thu thập phải tương ứng với mức mức giá thỏa đáng và thời gian --> miêu tả tính hiệu quả trong nghiên cứu. (4) Dữ liệu phải mang tính hệ thống và khách quan ko nên đưa thành kiến vào dữ liệu.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download