hoặc
Tài liệu học tập Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Cây nhị phân, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 6.26 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Cây nhị phân có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Stack, hàng đợi, danh sách là những cấu trúc tuyến tính - những nút trong những cấu trúc này có thứ tự, khi phê chuẩn những cấu trúc này chúng ta phê chuẩn lần lượt từ nút một, nút hai, tới nút cuối.Chương này chúng ta sẽ nghiên cứu 1 cấu trúc ko tuyến tính được sử dụng rất rộng rãi là cây nhị phân. Các nút trên cây nhị phân không có thứ tự, mỗi cây nhị phân có 1 nút gốc, có nhánh cây con bên trái và nhánh cây con bên phải; mỗi nhánh cây con lại tự thân hình thành 1 cây nhị phân cũng có nút gốc và 2 nhánh cây con riêng. Người ta gọi cây nhị phân là cây bậc hai, vì mỗi nút trên cây có tối đa 2 nhánh cây con. Cây đa dạng nhánh là cây có bậc lớn hơn hai, mỗi nút trên cây đa dạng nhánh có thể có đa dạng hơn hai nhánh cây con. Cây đa dạng nhánh sẽ được xem xét ở chương sau.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download