hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Phương Nam B, Quảng Ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Phương Nam B, Quảng Ninh có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra cuối 5 môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Phương Nam B, Quảng Ninh có đáp án được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em học sinh có đa dạng tài liệu ôn tập và học tốt Tiếng Anh, quý giáo viên cũng có thêm tài liệu tham khảo để biên soạn bài giảng hay ra bài kiểm tra, đề ôn tập. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra cuối 5 môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

PHÒNG GD & ĐT TP UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG NAM B

 

 

KIỂM TRAĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5

(Thời gian làm bài 40 phút)

NAME : ……………………………………………………………………………………

CLASS : ……………………………………………………………………………………

PART một. LISTENING.(20 minutes)

Question một. Listen and number. There is an example.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question hai. Listen and colour.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3. Listen and draw the line. There is an example.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề kiểm tra cuối 5 môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

PART một. LISTENING.

Question một. Listen and number. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question hai. Listen and colour(1 point – 0,25pt/1 correct sentence)

1 – scarf/ red                                     hai – boots/blue

3 - The horse’s tail /yellow                  4 – stone/ gray

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1 point – 0,2pt/1 correct sentence)

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question 4. Listen and tick. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

1 - A         hai – C             3 – A            4 – A               năm – B

Question năm. Listen and complete. (1 point - 0,25pt/1 correct sentence)

1. Robin: What’s the time, Bella?

    Bella: It’s 4:30.

2. Robin: Oh, Let’s go to the coach station. Where is our cousin?

    Bella: Let’s phone him.

3. Robin: The bus is coming and we can’t see you. What are you wearing,Tom?

    Tom: I’m wearing a red T-shirt and black jeans.

4. Robin: He’s wearing a red T-shirt and black jeans, Bella. Can you see him anywhere?

    Bella: Oh! He’s over there with aunt.

5. Robin: That’s right.

    Bella: Hello and welcome!

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download