hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2012 - 2013
MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)


Bài I (2,năm điểm)

1) Cho biểu thức . Tính giá trị của biểu thức A khi x = 36.

2) Rút gọn biểu thức (với x ≥ 0, x ≠ 16).

3) Với các biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức B(A – 1) là số nguyên.

Bài II (2,0 điểm)

Giái bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai người cùng làm chung 1 công việc trong 12/5 giờthì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian để người thứ 1 hoàn thành công việc ít hơn người đồ vật 2 là hai giờ. Hỏi giả dụ làm 1 mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?

Bài III (1,năm điểm)

1) Giải hệ phương trình

2) Cho phương trình: x2 - (4m - 1)x + 3m2 - 2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện x12 + x22 = 7

Bài IV (3,năm điểm)

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là điểm bất kì trên cung nhỏ AC (M khác A và C), BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

1) Chứng minh tứ giác CBKH là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh  góc ACM =  góc ACK

3) Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C.

4) Gọi d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A. Cho P là 1 điểm nằm trên d sao cho 2 điểm P, C nằm trong cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB và . Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài V (0,năm điểm)

Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x ≥ 2y, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download