hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Nam

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 25/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,năm điểm)

Rút gọn các biểu thức sau:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải phương trình: x2 - 6x - bảy = 0

b) Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 3: (1,năm điểm)

Cho phương trình: x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (m là tham số)

a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m thuộc R.

b) Tìm giá trị của m sao cho (4x+ 5)(4x+ 5) + 19 = 0

Câu 4: (4 điểm)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy C thuộc (O) (C không trùng với A, B), M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC. Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I, các đường thẳng AC, BM cắt nhau tại K.

a) Chứng minh góc ABM = góc IBM và ΔABI cân.

b) Chứng minh tứ giác MICK nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N. Chứng minh đường thẳng NI là tiếp tuyến của (B, BA) và NI vuông góc MO

d) Đường tròn ngoại tiếp ΔBIK cắt đường tròn (B, BA) tại D (D không trùng với I). Chứng minh A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: (1 điểm)

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q = xy – 3y – 2x - 3.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download