hoặc
Tài liệu học tập Công văn 373/GSQL-GQ2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 373/GSQL-GQ2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Công văn 373/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 373/GSQL-GQ2
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận Lê Hòa
(Đ/c: 42 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM)

Trả lời công văn không số ngày 05/05/2013 của Công ty TNHH TM và DV giao nhận Lê Hòa về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về gia công lại sản phẩm: Công ty căn cứ quy định tại khoản hai Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Điều 17 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về xuất khẩu sản phẩm gia công: Công ty căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 để thực hiện.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Thông tư số 117/2011/TT-BTC, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính chính để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Kính

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download