hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

(Giữa người lao động và doanh nghiệp)

Hợp đồng đi làm việc có thời hạn tại nước [TEN NUOC]

Hôm nay, ngày [NGAY] tháng [THANG] 5 [NAM]

Chúng tôi gồm:

Tên doanh nghiệp Việt Nam:

- Đại diện là Ông, Bà: [HO VA TEN]

- Chức vụ: [CHUC VU]

- Địa chỉ cơ quan: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

Họ và tên người lao động:

- Ngày, tháng, 5 sinh: [NGAY THANG NAM SINH]

- Số hộ chiếu: [SO HO CHIEU]; ngày cấp: [NGAY CAP]

- Số chứng minh thư: [SO CMND]; ngày cấp:[NGAY CAP]

Cơ quan cấp: Công an Tỉnh (TP) [TEN TINH THANH PHO]; nơi cấp: [TEN TINH, THANH PHO]

- Địa chỉ trước khi đi: [DIA CHI]

- Nghề nghiệp trước khi đi: [NGHE NGHIEP]

- Khi cần báo tin cho: [TEN NGUOI NHAN TIN]; địa chỉ: [DIA CHI]

Hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hiệp đồng sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc của hợp đồng:

- Thời hạn hợp đồng: [SO THANG HOAC NAM]

- Thời gian thử việc: [SO THANG THU VIEC]

- Thời gian làm việc: [SO GIO/NGAY VA SO NGAY/TUAN, NGAY NGHI]

- Nước tới làm việc: [TEN NUOC]

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download