hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ hài lòng đầu tư:

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí giám định yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ (trực tiếp Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) tổ chức xem xét hồ sơ:

+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo các quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ.

+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại hội sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ (theomẫu);

+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hiệp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hiệp đồng và phụ lục giả dụ 1 trong các bên tham gia hiệp đồng là tổ chức;

+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;

+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong hợp đồng;

+ Văn bản hài lòng của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hiệp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn Nhà nước);

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên đồ vật ba thực hiện thủ tục đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ hài lòng đầu tư.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ.

8. Lệ phí: Theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính (đang trong quá trình biên soạn thảo).

9. Tên mẫu đơn: Đơn yêu cầu đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi các bên có nhu cầu đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hiệp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên phải gởi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hiệp đồng chuyển giao công nghệ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download