hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Quang Trung, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Quang Trung có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra học kì hai môn Toán lớp hai 5 2015 trường Tiểu học Quang Trung có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hữu ích môn toán lớp hai. Tài liệu này giúp các em học sinh lớp hai tự ôn luyện và áp dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì hai lớp hai môn Toán

Trường Tiểu học Quang Trung
Họ và tên:...................................
Lớp: ..........................................

Thứ.....ngày.....tháng ....5 2015 
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học: 2014 – 2015
Môn: Toán 2
Thời gian: 35 phút
Điểm Nhận xét
   

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a/ 257 + 312              b/ 629 + 40               c/ 318 – 106              d/ 795 - 58

Bài 2: Số (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Một trăm linh chín

 

 

321

 

906

Hai trăm hai mươi hai

 

Sáu trăm bốn mươi

 

Bài 3: Tính (2 điểm)

a/ 3 x sáu + 41 =                          c/ 4 x bảy – 16 =

b/ 45 : năm – năm =                           d/ 16 : hai + 37 =

Bài 4: Giải bài toán (2 điểm)

Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch đa dạng hơn nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Bài 5: Tìm x (1 điểm)

a/ X : 4 = năm                              3 x X = 24

x = ……………...                     x = ………………..

x = ……………...                     x = ………………..

Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (2 điểm)

a/ Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 606 mm            B. 660 mm              C. 660 cm             D. 606 cm

b/ Lúc 8 giờ đúng,

A. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6

B. Kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6

C. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12

D. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3

c/ Các số 456; 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé tới lớn là:

A. 456; 623; 142                    C. 142; 623; 456

B. 623; 456; 142                     D. 142; 456; 623

d/ x : hai = 0 ; x là:

A. x = một               B. x = hai                  C. x = 0                   D. x = 4

Đáp án đề thi học kì hai lớp hai môn Toán

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0, năm điểm

a/ 257 + 312 = 569            b/ 629 + 40 = 669          c/ 318 – 106 = 212           d/ 795 – 581 = 214

Bài 2: (1 điểm) Viết đúng mỗi ô trống được 0, hai điểm

Đọc số

Viết số

Một trăm linh chín

109

Ba trăm hai mươi mốt

321

Chín trăm linh (lẻ) sáu

906

Hai trăm hai mươi hai

222

Sáu trăm bốn mươi

640

Bài 3: (2 điểm)

a/. 3 x sáu + 41 = 18 + 41 (0,25 điểm)                 c/. 4 x bảy – 16 = 28 – 16 (0,25 điểm)
                    = 59 (0,25 điểm)                                             = 12 (0, 25 điểm)

b/. 45 : năm – năm = 9 – năm (0,25 điểm)                      d/. 16 : hai + 37 = 8 + 37 (0,25 điểm)
                    = 4 (0,25 điểm)                                                 = 45 (0,25 điểm)

Bài 4: (2 điểm) Giải bài toán

Số kí-lô-gam mận nhà bác Thoại thu hoạch được là: (0,năm điểm)

259 + 140 = 399 (kg)

Đáp số: 399 kg

Bài 5: (1 điểm) Tìm x

a/. x : 4 = năm                                          b/. 3 x X = 24
         x = năm x 4 (0,25 điểm)                              x = 24 : 3 (0,25 điểm)
         x = 20 (0,25 điểm)                                  x = 8 (0,25 điểm)

Bài 6: (2 điểm) Chọn đúng mỗi đáp án được 0, năm điểm

a/ B                b/. C                c/. D                       d/. C

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download